رئیس دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران

نام و نام خانوادگی : کیومرث یزدان پناه درو  – فرزند مسلم _ متولد 2/10/1350 – محل تولد: بخش شاهرود، روستای درو _ شهرستان خلخال – استان اردبیل.

تحصیلات : دکتری جغرافیای سیاسی- فارغ التحصیل 1387 – تهران – واحد علوم و تحقیقات تهران . رساله دکتری: تحلیلی جامع بر سازمان امنیتی – اقتصادی شانگهای: با بررسی چشم انداز عضویت ایران در این سازمان. فوق لیسانس : جغرافیای سیاسی – فاغ التحصیل 1381 .

1) سوابق آموزشی:

1- استادیار پایه (8) دانشکده جغرافیا – دانشگاه تهران 2- مدرس مقطع کارشناسی ارشد دانشکده صدا و سیما – رشته ارتباطات بین المللی 3- مدرس مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران –مبانی جغرافیای سیاسی – جغرافیای جمعیت – جغرافیای اقتصادی

برای مطالعه بقیه مطالب بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید